Документи при пътуване с крузен кораб

Всеки пасажер трябва да се увери, че има валиден документ за самоличност - международен паспорт, валиден поне 6 месеца след датата на приключване на круиза. В противен случай няма бъде допуснат на кораба и стойността на круиза няма да бъде възстановена. Възможно е паспортът да бъде задържан по време на круиза, за да бъде показван пред съответните власти в посещаваните пристанищата.

За деца под 18 години, които не са придружени и от двамата си родители, се представя освен международен паспорт също така и нотариално заверена декларация от отсъстващия родител /настойник/, че е съгласен детето да пътува с другия родител /настойник/.

При несъответствие между фамилното име на детето и фамилните имена на родителите, които го придружават, родителите трябва да си осигурят документ удостоверяващ родствената им връзка с детето (като пример: акт за раждане или друг документ, които трябва да бъдат заверени и преведени на английски).